Spelregelwijziging hockey

Belangrijkste wijzigingen in de spelregels:

- buitenspelregel verdwijnt in zijn geheel

- lange corner wordt vervangen door een push vanaf de zijlijn (de zogenaamde 'in-push'), op 4,5 meter van de hoekvlag

- bij een vrije slag binnen het 23-metergebied moet zowel de aanvallende als de verdedigende partij een afstand van 4,5 meter in acht nemen

- beginslag mag voortaan in alle richtingen worden gespeeld.

    • Mark Hoogstad