Rust keert weer rond geldmarkttarieven

AMSTERDAM, 14 AUG. De Nederlandse geldmarkttarieven zijn, na relatief forse stijgingen en dalingen sinds begin juli dit jaar, thans in een wat rustiger vaarwater beland. Dit geldt met name voor het langere segment van de geldmarkt. Het 12-maands interbancaire tarief bleef de afgelopen week onveranderd op 3,43 procent.

In het korte segment van de geldmarkt was een lichte stijging van de tarieven waarneembaar. De 3-maands interbancaire rente steeg fractioneel met 2 basispunten (honderdste procentpunten) tot 3,08 procent; de 1-maands rente steeg met 4 basispunten tot 3,00 procent.

De geringe mutaties van de geldmarkttarieven lijken deels verklaard te kunnen worden uit het feit dat de Bundesbank met zomerreces is. Donderdag over een week vindt pas weer de eerste reguliere 'Bankrat'-vergadering plaats. Tot die tijd worden (in elk geval) geen rentewijzigingen verwacht. De ontwikkeling van de gulden/mark-koers lijkt de Nederlandsche Bank verder weinig reden te geven om zelfstandig tot rentestappen over te gaan. De koers van de Duitse mark bleef de afgelopen week stabiel rond de 1,122 gulden.

De geringe stijging van de kortere geldmarkttarieven kan samen hangen met een als krap ervaren situatie op de geldmarkt. De relatief hoge daggeldrente - dit kortste geldmarkttarief lag de gehele week circa 0,2 procentpunt boven het beleningstarief - zou op een dergelijke situatie kunnen wijzen. Afgelopen maandag bedroeg de besparing op het contingent evenwel 2,5 procentpunt, hetgeen niet een zeer grote, maar toch ook geen kleine besparing is. Dit wijst erop dat een onregelmatige spreiding van het geldmarkttekort over partijen eveneens een rol speelt.

Uit de weekstaat, de verkorte balans van DNB, blijkt dat de afgelopen week de geldmarkt verruimd werd door betalingen van het Rijk ter waarde van 2,1 miljard gulden en door een afname van de bankbiljetten in omloop met 267 miljoen gulden. Hiertegenover stond slechts een 1,7 miljard gulden lagere speciale belening. Te zamen met enkele mutaties in de overige posten, resulteerde dit afgelopen maandag in een afname van de post Voorschotten in rekening courant met 511 miljoen gulden.

Deze week vinden er aanzienlijke betalingen door het Rijk plaats, waaronder ruim 3 miljard gulden aan rente en aflossing. In reactie op deze geldmarktverruimende betalingen heeft DNB de kasreserve, die thans nog nihil is, per 15 augustus opgehoogd tot 6,5 miljard gulden. De looptijd van deze nieuwe kasreserve bedraagt 15 dagen.

Bron Economisch Bureau ING