Prijzenwet kost farmagroothandel ACF fors deel omzet

ROTTERDAM, 14 AUG. ACF Holding in Maarssen, houdster van geneesmiddelengroothandel Brocacef, heeft over de eerste helft van dit jaar een belangrijk lagere omzet behaald dan in de eerste zes maanden van 1995. De omzet daalde van 661 miljoen naar 617 miljoen gulden. Doordat er geen buitengewone baten en lasten waren steeg de netto winst niettemin tot 9,2 miljoen. Vorig jaar was dat in dezelfde periode 7,4 miljoen gulden.

Belangrijke oorzaak van de omzetdaling is volgens ACF de verkoop van de divisie Thuiszorg in april van het vorig jaar. Het bedrijf was enkele jaren terug juist in die markt gedoken, omdat er veel van werd verwacht. Er zouden grote thuiszorgwinkels worden opgezet, zoals in Amstelveen, maar de resultaten vielen al snel tegen.

Een andere tegenvaller is de inwerkingtreding van de Wet Geneesmiddelenprijzen. De wet geldt sinds 1 juni van dit jaar, maar de groothandel kreeg - door het inkoopgedrag van apothekers - feitelijk al half mei met de effecten daarvan te maken. De wet bepaalt dat geneesmiddelen hier alleen door fabrikanten op de markt mogen worden gebracht als hun prijs een gemiddelde is van de prijzen zoals die in Duitsland, Frankrijk, België en het Verenigd Koninkrijk gelden. Dat komt per saldo neer op een prijsdaling van rond twintig procent. Die lagere af-fabrieksprijzen werken weer door in de marge van de groothandels, die ongeveer dertien procent bedraagt. Brocacef is na OPG de belangrijkste van de drie volgesorteerde groothandels in Nederland.

Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen is het eerste half jaar van '96 uitgekomen op 9,3 miljoen gulden. Dat was in '95 12,8 miljoen. Het eigen vermogen bedraagt nu 159,5 miljoen gulden, dat was eind vorig jaar 150,7 miljoen gulden.