KPN-dochter sluit te kleine postkantoren

DEN HAAG, 14 AUG. Postkantoren bv gaat de komende jaren minimaal tachtig kleine postkantoren in (middel)grote steden sluiten. Nu zijn er nog 2.145 postkantoren, 350 minder dan vijf jaar geleden.

Dat blijkt uit voorstellen van KPN waarmee minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) akkoord is gegaan. Postkantoren bv, een gezamenlijke onderneming van PTT Post (KPN) en Postbank (ING), wil in de periode 1995-1995 ten minste tachtig en maximaal 162 postkantoren opdoeken. KPN spreekt van een 'evenwichtiger spreiding' van de postkantoren.

De opmars van de geldautomaat en het elektronisch betalen leiden nog steeds tot een vermindering van het aantal lokethandelingen. Postkantoren bv heeft wettelijk de mogelijkheid gekregen postkantoren te sluiten als het gebruik van diensten daartoe aanleiding geeft. Wel moet het bedrijf zich aan een aantal voorwaarden houden, waaronder handhaving van het voorzieningenniveau op het platteland en in bejaardenhuizen en ziekenhuizen. Bij de sluiting van het laatste postkantoor in een dorp met minder dan vijfduizend inwoners moet worden gezorgd voor vervangende dienstverlening.

Uit de voorstellen van KPN blijkt dat op het platteland meer postkantoren zullen komen met een zogeheten mini-pakket: alleen diensten waar particulieren regelmatig gebruik van maken. Dit assortiment is indertijd ingevoerd om het omzetten van postkantoren in agentschappen (met eventueel een winkel-assortiment) te vergemakkelijken.