I.F.H.C.C. van den Enden

I.F.H.C.C. van den Enden wordt 1 oktober hoofd van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) van het ministerie van Justitie. Hij volgt in deze functie L. Elting op die sinds 15 mei aan het hoofd staat van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) van het ministerie van Justitie. Van den Enden (52) studeerde vliegtuigbouwkunde. Hij trad in 1980 in dienst bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat.