Fors hoger resultaat Aalberts Industries

Het aluminiumbewerkingsbedrijf Aalberts Industries heeft in de eerste zes maanden goed gedraaid. De netto winst steeg van 9 miljoen naar 11,2 miljoen.

Het bedrijfsresultaat klom van 17,9 miljoen naar 22,1 miljoen. De directie verwacht dat de winst per aandeel over 1996 zich positief zal blijven ontwikkelen.

De omzet klom - mede door overnames - met 17 procent tot 209 miljoen gulden. Het groepsvermogen kwam uit op 28 procent van het balanstotaal.