Duizenden rijken ontduiken belasting

DEN HAAG, 14 AUG. De afgelopen jaren hebben twee- tot vierduizend ondernemers geen belastingen en sociale premies betaald doordat ze via trucs erin slagen om een inkomen van nul gulden op te geven aan de fiscus. Dat blijkt uit antwoorden van staatssecretaris Vermeend (Financiën) op vragen van het Tweede-Kamerlid Van der Ploeg (PvdA).

Vermeend en zijn partijgenoot Van der Ploeg vinden deze zogeheten nulconstructies fiscaal en maatschappelijk onaanvaardbaar. De staatssecretaris staat “een krachtig uitvoeringsbeleid voor” en als de wetgeving “onvolkomen is” streeft Vermeend naar aanpassing.

Deze directeuren-grootaandeelhouders hebben substantiële vermogens, maar betalen als gevolg van de nulconstructie ook geen vermogensbelasting. Bovendien kunnen ze een beroep doen op overheidsregelingen die bestemd zijn voor mensen met een bescheiden inkomen. De nulconstructie heeft tot doel het belastbaar inkomen zoveel mogelijk te verlagen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het afzien van rente, huur en salaris in combinatie met fiscale aftrekposten.

Vermeend wil deze constructies onmogelijk maken. Vanaf 1 januari 1994 worden gekunstelde salaris-uitstel-constructies al bestreden. Uitstel van salaris gedurende bijvoorbeeld vier jaar, waarna het salaris in een keer wordt opgenomen, is niet meer toegestaan. Vanaf 1 januari 1997 worden de overige nulconstructies niet langer erkend. Krachtens een reparatiewetsvoorstel dat de Tweede Kamer na het zomerreces behandelt, mag de inspecteur een aanslag opleggen ter grootte van negentig procent van het salaris dat gebruikelijk is voor de functie. Daarnaast wordt de fiscale aftrek van rente op consumptief krediet beperkt tot jaarlijks 5.000 gulden per persoon.