Diekstra vergat bron

LEIDEN, 14 AUG. De Leidse hoogleraar psychologie René Diekstra heeft in zijn boek 'Het onderste boven', genoemd naar zijn gelijknamige televisieprogramma, een aantal pagina's overgeschreven.

Zonder bronvermelding heeft Diekstra uit de Amerikaanse bestseller How to heal depression van H. Bloomfield en P. McWilliams 13 pagina's vrijwel letterlijk overgenomen, zo blijkt in Vrij Nederland van deze week.

In het VN-artikel erkent Diekstra, die momenteel in Amerika verblijft, dat hij rijkelijk uit het Amerikaanse boek heeft geput. Ter verdediging voert hij aan dat er een bronvermelding bij zou komen. “Ik geloof dat het iets was in de trant van: dit hoofdstuk is grotendeels ontleend aan ... ”, aldus Diekstra in Vrij Nederland. Waarom die bronvermelding niet verschenen is, zegt Diekstra niet te weten. “Misschien dat er met het heen en weer faxen iets fout is gegaan.”

Dr. G. Wolters, bestuurslid wetenschapszaken van de Leidse Faculteit der sociale wetenschappen, waaraan Diekstra verbonden is, noemt plagiaat “na het verzinnen van gegevens het meest vervelende ding in de wetenschap”. Als het een eenmalig plagiaat is omdat “om simplistische redenen de bronvermelding is weggevallen”, dan zal de faculteit het waarschijnlijk beschouwen als een “buitengewoon ongelukkig foutje, al is het wel gek dat Diekstra niet heeft gecontroleerd of dat zinnetje wel in zijn boek is gekomen. Maar als zoiets op 10 of 20 plaatsen zou voorkomen, dan zou Diekstra totaal ongeloofwaardig worden in het academisch milieu”. Diekstra komt eind deze week in Nederland terug.