Amsterdam pakt junks in metro aan

AMSTERDAM, 14 AUG. De aanpak van overlast door drugsverslaafden in de Amsterdamse metrostations wordt morgen uitgebreid. Mensen die overlast veroorzaken danwel strafbare feiten plegen, kunnen gedurende acht uur en/of twee weken de toegang tot de metro worden ontzegd.

Voorts wordt een verzamelverbod in alle ondergrondse metro-stations van kracht voor meer dan vier personen van wie redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de ontmoeting in het teken staat van gebruik dan wel handel in drugs. Dat heeft burgemeester Patijn besloten.

De maatregel is van toepassing op de metro-stations Centraal Sation, Nieuwmarkt, Waterlooplein, Weesperplein en Wibautstraat. De tunnels, toegangen, (roltrappen), en liften in de betrokken stations worden eveneens nauwlettend in de gaten gehouden. Sinds half juli opereert een speciaal politieteam van 36 mensen om de overlast in de metro terug te dringen.

Nu de metro-stations en de tunnels worden samengevoegd tot één gebied waarop de nieuwe maatregel van toepassing is, kan effectiever worden opgetreden tegen veroorzakers van overlast. Zij kunnen niet langer van het ene station naar het andere 'hoppen' om hun activiteiten tentoon te spreiden. De kans dat de drugsoverlast zich verplaatst naar de straat acht een woordvoerder van de politie niet groot: “Bovengronds zijn we zeer oplettend. Anders dan in het verleden wordt nu iemand die een acht-uur verbod overtreedt snel in de kraag gepakt en overgedragen aan justitie.” Sinds het speciale politieteam opereert zijn 31 aanhoudingen verricht en is in 28 gevallen een verwijderingsbevel opgelegd.

Begin dit jaar kapittelde de Amsterdamse rechtbank de gemeente omdat die zich ten onrechte op twee artikelen van de Gemeentewet beriep als rechtvaardiging voor een verwijderingsbevel. De rechtbank stelde een junk in het gelijk die beroep had ingesteld tegen het gemeentelijk bevel dat hij zich gedurende 14 dagen niet mocht ophouden in Ganzenhoef in de Amsterdamse Bijlmermeer. Burgemeester Patijn besloot naar aanleiding van deze uitspraak het verwijderingsverbod onder te brengen in de Algemene Plaatselijke Verordening.