Zielenpoot (2)

Indien uit voorbeelden als zielenrust en hondenweer blijkt dat de nieuwe spellingsvoorschriften tot ernstige nuanceringsvergrovingen en etymologische onhanteerbaarheden leiden, is de vraag of de overheid door de invoering van deze spelling een onrechtmatige daad heeft begaan tegenover met name wetenschappers, die zich in hun publicaties niet meer in officieel Nederlands kunnen uitdrukken zonder inbreuk te maken op hun noodzakelijke zorgvuldigheid. De volgende vraag is dan of het overheidsbesluit inzake de spelling door de rechter kan worden geschorst.

    • Frans Grosfeld