Winststijging van Wegener Arcade stelt beurs teleur

ROTTERDAM, 13 AUG. Wegener Arcade heeft in de eerste helft van dit jaar een netto winst behaald van 31,3 miljoen gulden, 16,1 procent meer dan dezelfde periode in 1995. Over geheel 1996 verwacht het media-concern dat groeipercentage te kunnen vasthouden.

Beleggers hadden meer verwacht. Op de Amsterdamse effectenbeurs was het aandeel Wegener Arcade vanmorgen de grootste daler met een verlies van 5,6 procent naar 177,50 gulden. Een beursanalist sprak van “teleurstelling” omdat de bijdrage van Arcade na de fusie met Wegener tegenvalt. Per aandeel bedroeg de winst 4,73 gulden, een stijging van 5,1 procent.

De markt voor cd's liet in de eerste helft van 1996 een terugval zien. Bovendien ondervindt Wegener Arcade volgens bestuursvoorzitter J.C. Houwert veel hinder van de illegale handel van cd's “die onder de toonbank worden verkocht” en naar schatting zo'n 10 procent van de totale omzet uitmaakt. Bij die illegale kopiën gaat het vaak om compilaties, een genre waar Arcade van oudsher sterk in is. Of de muziekdivisie van Arcade per saldo kampt met een terugval van resultaten, wil Houwert niet zeggen.

Zoals verwacht, bevinden de beide televisiestations van het concern, TV10 en The Music Factory, zich nog in de aanloopverliezen. Houwert verwacht dat dat volgend jaar ook nog het geval zal zijn. Pas in 1998 komt er mogelijk winst in zicht. Houwert kan zich wel vinden in het betoog van zijn collega H. Boermans van de Holland Media Groep (RTL en Veronica) die zijn zenders in de toekomst achter een decoder ziet komen omdat het maken van televisie naast reclamegelden dringend een tweede inkomstenstroom nodig heeft. “Voor ons is dat ook aan de orde,” aldus Houwert die eerder dit jaar C.P.J. Appeldoorn opvolgde als hoogste man bij het concern. Hij verwacht overigens niet dat dat op korte termijn te realiseren is. “In onze prognoses hebben we daar nog geen rekening mee gehouden.”

Het advertentievolume van de dagbladen van Wegener groeide licht, terwijl de oplage blijft stagneren. De omvorming van de Zwolsche Couirant van avondblad tot ochtendkrant, verloopt volgens Houwert “voorspoedig”.