Stellingen

Het is te betreuren dat in de maatschappelijke discussie over ethische kwesties uitzonderingsgevallen vaak fungeren als breekijzer om de bestaande wetgeving aan te vechten.

J.T.P. VAN DAM, LU Wageningen

De aanname van sommige groepen binnen de menselijke samenleving dat de mens het enige intelligente leven in het heelal is, kan opgevat worden als een gebrek aan realiteitszin.

A. HOLMAN, Technische Universiteit Delft

Het gebruik van de fiets in Den Haag wordt een steeds slechter alternatief voor de auto, omdat in Den Haag het onderhoud aan fietspaden bestaat uit het plaatsen van gele bordjes met het opschrift 'Slecht Wegdek'.

P.C. HELD, Technische Universiteit Delft

Hoewel veel anonieme schrijvers op het Internet zich wensen te beroepen op het 'First Amendment', laten zij juist na het 'First Amendment' te verdedigen.

G.J. AKKERMAN, Technische Universiteit Delft