Snorren

De heer of mevrouw De Jager heeft gemeend (10 augustus) de discussie over de haardracht in de Nederlandse krijgsmacht uit te breiden tot een voorgesteld verbod op snorren. Wellicht refereert hij aan wat de heren Nicolai en Karremans c.s. onder de neus dragen: dat heeft echter weinig te maken met de knevels die bij het wapen der cavalerie voorkomen.

Weet hij wel dat in de vorige eeuw het bij huzarenregimenten verplicht was een snor te dragen, en dat de huzaren met onvoldoende baardgroei op parades een kunstsnor moesten dragen in het kader van de uniformiteit?

Deze oude tradities zijn te sterk om zomaar uitgebannen te worden, en wat nog veel belangrijker is: gezamenlijk gehandhaafde tradities en gebruiken dragen bij tot de kwaliteit van een militaire eenheid. Straks moet de cavalerie zeker ook nog de zwarte baret inleveren? Dan is de groene eenheidsworst compleet, een streven dat - zelfs in het weinig martiale Nederland - niet zal bijdragen aan de arbeidsvreugde die een professioneel leger in zijn beroepsuitoefening nodig heeft.

    • M.P. de Sitter
    • Oud-Res. Ritmeester der Huzaren