Opnieuw actie om zorg-cao

UTRECHT, 13 AUG. Verpleegkundigen en ziekenverzorgers hebben vanmorgen enkele uren omstreeks kwart over acht de toegang van het gebouw van de Nederlandse Zorgfederatie (Nzf) in Utrecht geblokkeerd. Korte tijd later werd het gebouw ook werkelijk “bezet”. De actievoerders hebben zich meester gemaakt van de telefooncentrale. Ondanks de blokkade hebben personeelsleden van de Nzf toch de kans gezien het gebouw binnen te gaan.

De ongeveer twintig actievoerders vertegenwoordigen naar eigen zeggen verschillende actiecomités die het niet eens zijn met het principeakkoord cao-ziekenhuiswezen dat 22 juni is bereikt. Ze eisen nieuwe onderhandelingen tussen bonden en ziekenhuiswezen.

De actievoerders zijn ontevreden over de nieuwe cao omdat de onregelmatigheidstoeslag volgens hen wordt aangetast zonder dat daar voldoende compensatie tegenover staat. Ook vrezen ze dat de werkdruk met het ingaan van de nieuwe cao hoger wordt. In de nieuwe overeenkomst zouden onvoldoende garanties staan voor een volledige herbezetting na het invoeren van de 36-urige werkweek. De Nzf geeft vrijdag uitsluitsel of ze bereid is opnieuw met het ziekenhuiswezen te onderhandelen.

Op 28 juli kwamen er ook al verpleegkundigen in actie tegen het gesloten cao-akkoord. Personeel van het Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Brinkgreven in Deventer blokkeerde toen de ingang van het directiegebouw.

De overeenkomst geldt voor 320.000 mensen die werkzaam zijn in ziekenhuizen, verpleeghuizen, instellingen voor gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg. Het na langdurige en moeizame onderhandelingen gesloten akkoord voorziet in een werkweek van 36 uur per 1 juli 1997. Parttime werknemers mogen hetzelfde aantal uren blijven werken. De werkgevers verenigd in de Nzf spreken van een “baanbrekend” akkoord omdat de arbeidstijdverkorting ongeveer 10.000 nieuwe banen oplevert.