Lintjes voor sporters

Bij de laatste algemene decoratieronde werden honderden Nederlanders niet onderscheiden omdat er in het nieuwe decoratiestelsel een nieuwe hindernis was opgeworpen: het Kapittel van de civiele orden. Die instelling kon in de periode oktober-maart niet alle voordrachten behandelen die door de burgemeesters waren aangedragen voor de 'lintjesregen'. Een ander punt was dat voortaan geen onderscheiding zou worden verleend voor verdiensten waarvoor men geld had gekregen.

Hoe anders bij de sporters die deze week terugkwamen uit Atlanta. Binnen één week kan er een onderscheiding worden geregeld voor sporters die een gouden medaille hebben behaald. Ik gun de sporters van harte het koninklijke schouderklopje, maar deze gang van zaken is onredelijk tegenover mensen die soms 40 of 50 jaar zich hebben ingezet voor de samenleving op een onbaatzuchtige wijze en niét in aanmerking komen voor een onderscheiding, omdat de voordracht slechts 10 weken van tevoren werd aangevraagd, in plaats van de benodigde 12 weken, of omdat de betrokkene een financiële beloning heeft gehad.

    • Krimpen aan den Lek
    • Sjoerd J. Veerman