Kamp Westerbork

Voordat er wederom een historische fout wordt gemaakt, lijkt het mij goed, maar bovenal eerlijk, om de veertien jongelui die thans het kampterrein Westerbork schoonmaken te vertellen dat er nog een groep kampbewoners in Westerbork verbleef, en wel tussen de jaren 1945 en 1950.

Prof. H.W. von der Dunk merkt in zijn artikel van 27 juni op: “Ons eigen verleden kent onverwerkte hoofdstukken, zoals het mishandelen van NSB-vrouwen, kinderen, mannen in Nederlandse kampen vanaf 1945”. Het kamp Westerbork was zo'n kamp. Pas na 1950 kwamen er Zuid-Molukse gezinnen wonen.

    • E. Zijlstra-Vlug