Grootste vakbond met 346.000 leden; Bonden eens over fusie binnen FNV

ROTTERDAM, 13 AUG. De FNV Dienstenbond en de Industriebond FNV willen samengaan. Door de fusie ontstaat de grootste vakbond van de FNV, met 346.000 leden. Wanneer alles volgens plan verloopt, zal de fusie per 1 januari 1998 zijn beslag krijgen.

Beide bonden hebben de Voedingsbond FNV opgeroepen om zich bij de nieuw te vormen vakbond aan te sluiten. Over twee weken zullen de bestuursvoorzitters van de Industrie- en dienstenbond formeel een intentieverklaring voor de fusie tekenen. Vervolgens moeten de leden van beide bonden nog hun goedkeuring geven aan de fusie. Ook de werknemers en de ondernemingsraden moeten nog geïnformeerd worden.

De FNV Dienstenbond, die begin deze zomer het initiatief voor de besprekingen heeft genomen, hoopt door de fusie met de Industriebond een sterkere positie ten opzichte van de werkgevers te bereiken. “Schaalvergroting is een belangrijke reden voor de fusie”, zegt een woordvoerder van de Dienstenbond.

De Dienstenbond (98.000 leden) is onder andere actief in detailhandel, banken, verzekeringsmaatschappijen en zakelijke dienstverlening. Hoewel het ledental in deze relatief jonge bedrijfstakken de afgelopen jaren sterk is toegenomen, kampt de bond in veel bedrijven nog steeds met een lage organisatiegraad. Als gevolg daarvan is het voor de Dienstenbond moeilijk om druk uit te oefenen bij het arbeidsvoorwaardenoverleg. Dat bleek bijvoorbeeld vorig jaar bij de stakingen voor een nieuwe CAO in de supermarktbranche, die door gebrek aan animo binnen enkele dagen verwaterden.

Een ander probleem voor de Dienstenbond is het gebrek aan voldoende financiële middelen. Hoewel de bond naar eigen zeggen de financiën tegenwoordig redelijk op orde heeft, is er weinig ruimte om te investeren in zaken als de kantoororganisatie of ledenwerfcampagnes.

Bij de Industriebond liggen de problemen op een ander vlak. Deze bond (248.000 leden) heeft sinds begin deze eeuw een sterke positie en een flink eigen vermogen opgebouwd, maar kampt met het verschijnsel dat veel leden werkzaam zijn in stagnerende of zelfs afkalvende economische sectoren. Een ontwikkeling die de laatste jaren in de industrie bovendien steeds sterker wordt, is het vervangen van vaste medewerkers door uitzendkrachten (die onder de vleugels van de Dienstenbond vallen).

De FNV Dienstenbond heeft niet alleen met de Industriebond gesprekken gevoerd. Ook met AbvaKabo, Vervoersbond, Voedingsbond en Bouw- en Houtbond is over een mogelijke fusie gesproken. Eerdere onderhandelingen met mediabond Druk & Papier liepen begin dit jaar op niets uit. Volgens de Dienstenbond staat het iedere bond vrij om te praten over een mogelijke aansluiting bij de nieuwe Industrie- en Dienstenbond.