Goldhagen bijna uitverkocht in Duitsland

FRANKFURT, 13 AUG. De Duitse vertaling van Daniel Goldhagens boek Hitler's willing executers is krap een week na verschijning al bijna uitverkocht. Dat meldt het Duitse dagblad Die Frankfurter Allgemeine vandaag.

'Hitlers willige Vollstrecker', zoals Goldhagens boek in Duitsland heet, verscheen afgelopen donderdag in een oplage van 40.000 exemplaren. De Duitse uitgeverij Siedler noemt de grote verkoop van het boek 'verrassend', te meer daar er geen enkele reclame voor het boek is gemaakt. Een tweede druk van 30.000 exemplaren is in voorbereiding.

Goldhagens studie naar de oorzaken van de Holocaust wekte grote beroering in Duitsland. Goldhagen concludeerde dat de overgrote meerderheid van de Duitse bevolking niet onsympathiek stond tegenover, maar juist gewillig meewerkte aan Hitlers politiek van jodenvernietiging. In het Duitse weekblad Die Zeit zijn de afgelopen maanden wekelijks commentaren verschenen op Goldhagens studie. Naar aanleiding van het verschijnen van de Duitse vertaling, publiceerde de Amerikaanse historicus Goldhagen vorige week in Die Zeit een pagina's-lang weerwoord waarin hij zijn critici van repliek diende.