Foto: Zomer, 1910

Vissen is een oude sport. 'The compleat angler' van Izaac Walton, een wreed boek over sportvissen, verscheen 343 jaar geleden en is talloze malen herdrukt, steeds met het woord 'complete' in de titel verkeerd gespeld.

In het voorwoord schrijft Andrew Lang: “Over de gewoonten van de zalm weet Walton nauwelijks een waar woord te zeggen, behalve bij ongeluk. Over de snoek citeert hij de theorie, dat deze via een proces van spontane generatie uit algen ontstaat.” Een beruchte passage gaat over een otter en haar kroost. “Kijk eens aan, daar zijn haar jongen, niet minder dan vijf in getal”, zegt een van de hoofdpersonen. “Kom, laten we ze doodslaan.” Waarom vissen de romanpersonages? “Het vissen brengt het gemoed tot rust, verheft de geest, verdrijft het verdriet, kalmeert onrustige gedachten, legt de hartstocht aan banden, brengt tevredenheid en bevordert gevoelens van vrede en geduld bij allen die de sport beoefenen.” Walton geeft vele praktische tips voor wie een snoek aan de haak wil slaan. Dat gaat het beste met een levende kikker, die eerst met een haak in zijn bek zes maanden wordt weggezet om op te zwellen. Daarna wordt hij met naald en draad aan de hengel geregen. Wil de visser echt genieten van zijn vangst, dan verwijdert hij de ingewanden wel, maar spoelt hij hem niet schoon, adviseert Walton. (Foto Spaarnestad fotoarchief)