ECD: vijftien organisaties in fraude met effecten

ROTTERDAM, 13 AUG. In Nederland zijn circa vijftien criminele organisaties actief met effectenfraude en andere, grensoverschrijdende financiële delicten. Dat schrijft de Economische Controledienst (ECD), de onderzoeksarm van het ministerie van Economische Zaken, in haar jaarverslag over 1995.

Het is de eerste keer dat een officiële opsporingsorganisatie een concreet cijfer noemt over georganiseerde effectenfraude. De ECD voert onder meer onderzoeken uit voor de Stichting Toezicht Effectenverkeer, toezichthouder op de Nederlandse financiële markten, naar partijen die bemiddelen bij effectentransacties, naar de uitgifte van effecten en naar handel in effecten met voorwetenschap.

De Economische Controledienst schrijft in het verslag dat zij jaarlijks, gezien de beperkte mankracht, maar in één geval van grootschalige crimaliteit onderzoek kan doen. Grootschalige onderzoeken vergen al gauw één tot anderhalf jaar onderzoek, aldus de Controledienst, en gaan gepaard met de inzet van gemiddeld vijf tot tien mensjaren.

De betrokken circa vijftien criminele organisatie die hierbij “in beeld” zijn, zoals de Economische Controledienst het in het verslag noemt, houden zich niet alleen bezig met effectenfraude. Meestal zijn er ook grensoverschrijdende geld- en transactiebewegingen mee gemoeid en is sprake van een “netwerk van organisatorisch gesegmenteerde en internationaal opererende ondernemingen”.

Vorig jaar heeft de ECD 83 onderzoeken afgerond naar effectenfraude, zo blijkt uit het verslag, tegenover 71 in 1994. In 37 gevallen was sprake van echte opsporingsonderzoeken, waarbij in twintig gevallen ook proces-verbaal is opgemaakt, vijftien minder dan in 1994.