Dr. H.B. Weijland

Dr. H.B. Weijland, emeritus hoogleraar kerkrecht aan de Theologische Universiteit Kampen, is zaterdag in zijn woonplaats Lunteren op 68-jarige leeftijd overleden. Hij gold als een vurig pleitbezorger van Samen-op-Weg, het fusieproces van hervormden, gereformeerden en lutheranen.

Weijland was van 1983 tot 1993 als hoogleraar kerkrecht verbonden aan de universiteit. Hij was jarenlang lid en later adviseur van de gereformeerde synode.