De Grave: niet bezuinigen op uitkeringen

DEN HAAG, 13 AUG. Op de hoogte en duur van de sociale uitkeringen moet in de volgende kabinetsperiode niet worden bezuinigd. Dat zegt VVD-staatssecretaris De Grave (Sociale Zaken) vandaag in het Algemeen Dagblad.

“Het zou toch heel goed zijn als we na de ingrepen van de afgelopen jaren in de richting van mensen die afhankelijk zijn van een uitkering kunnen zeggen: we hebben een systeem wat bestendig is.” Het systeem moet volgens De Grave bestand zijn tegen conjuncturele schommelingen “en niet bij de eerste de beste tegenvaller ogenblikkelijk leiden tot hijgerige maatregelen die gevolgen hebben voor de inkomens van mensen”.

De inzet van De Grave is de uitgaven in de sociale zekerheid in de hand te houden door het aantal mensen dat er een beroep op doet te verminderen. De staatssecretaris is optimistisch gestemd omdat het aantal mensen met een uitkering daalt.

De voormalige Amsterdamse wethouder van Financiën neemt afstand van een ministelsel in de sociale zekerheid. In 1994 was De Grave de financieel expert van de commissie die het VVD-verkiezingsprogramma opstelde waarin een dergelijk stelsel werd bepleit. De hoogte van de basisuitkering zou 60 procent van het wettelijk minimumloon bedragen.

De Grave sprak toen van een “duidelijke politieke keuze”. Nu zegt hij: “Een ministelsel is geen doel op zich, het is een instrument om iets te bereiken. (...) Als dat op een andere manier kan, passend bij de ontwikkelingen van de maatschappij, dan hoeft het van mij niet. (...) We moeten oppassen met te zeggen dat alleen maar met een ministelsel de sociale zekerheid kan worden gesaneerd.”

Volgens het Tweede Kamerlid Van Hoof (VVD-woordvoerder van sociale zekerheid) is deze discussie op dit moment niet aan de orde: “Dat is iets voor de nieuwe programcommissie.” Van Hoof geeft de voorkeur aan een basisstelsel in de sociale zekerheid. “Het accent ligt daarbij meer op een andere verdeling van de verantwoordelijkheden en de discussie wordt niet vertroebeld door hoogte en duur van de uitkeringen.”