Activiteiten VS stuwen winst bij Hunter Douglas omhoog

ROTTERDAM, 13 AUG. Stijgende resultaten in Amerika hebben de netto winst van Hunter Douglas (raambekleding en bouwprodukten) in het eerste halfjaar met 25 procent opgestuwd naar bijna 63 miljoen gulden. In de vergelijkbare eerste zes maanden van vorig jaar verdiende Hunter Douglas netto iets meer dan 50 miljoen gulden.

Dat heeft het bedrijf vanochtend bekendgemaakt. Hunter Douglas zegt de rest van het jaar met optimisme tegemoet te zien. Voor een concretisering van de prognose was niemand bereikbaar in verband met een bijeenkomst met financiële analisten. Hunter Douglas baseert zijn optimisme op de “uitmuntende prestatie” van de Noordamerikaanse activiteiten, betere vooruitzichten in Europa en de voortgaande groei in de opkomende markten. Vorig jaar bedroeg de netto winst van Hunter Douglas (ongeveer 11.500 medewerkers) bijna 126 miljoen gulden bij een omzet van 2,06 miljard gulden.

De omzet groeide in het eerste halfjaar met 10 procent tot 1,11 miljard gulden. De afzet steeg met ruim 7 procent, terwijl wisselkoersveranderingen (een hogere dollarkoers) dit keer een positief effect van 3 procent hadden op de omzet. De hogere dollarkoers had eveneens een positief effect op de netto winst. De stijging van het resultaat kwam verder voor rekening van lagere rentelasten. Die daalden met ruim 10 procent tot bijna 30 miljoen gulden. Per aandeel ging de netto winst omhoog tot 3,55 gulden, tegenover 2,86 gulden in de eerste zes maanden van vorig jaar. De koers van de aandelen Hunter Douglas zakte vanochtend op de Amsterdamse effectenbeurs met 1,90 gulden naar 116,70.

Hunter Douglas zegt in zijn halfjaarbericht te blijven uitbreiden in Azië, waar “aanzienlijke orders” werden geboekt voor de leveringen aan enkele nieuwe vliegvelden. In het eerste halfjaar trok het concern in Noord-Amerika vooral profijt van de aanhoudend goede economische ontwikkelingen, terwijl het marktaandeel uitgebreid kon worden. In Noord-Amerika steeg zowel omzet als winst, al geeft het concern geen gedetailleerde cijfers over de regionale omzet- en winstverdeling.

In de overige regio's waar het concern werkzaam is was het resultaat stabiel of lager. In Europa zorgden matige economische omstandigheden in Duitsland en Frankrijk voor een licht lagere omzet en lagere resultaten. In Latijns Amerika was wel sprake van een sterke omzetgroei, maar was de winst lager onder invloed van krappere marges en hogere financieringslasten. In Australië waren winst en omzet stabiel.