Wolffensperger 'gekwetst' door partijgenoten

DEN HAAG, 12 AUG. G.J. Wolffensperger, voorzitter van de D66-fractie in de Tweede Kamer, voelt zich “gekwetst” door de twijfel die zijn partijgenoten Vis en Vrijhoef de afgelopen weken hebben geuit over zijn leiderschapskwaliteiten.

Volgens oud-senator Vis moet niet Wolffensperger maar minister Wijers de volgende partijleider worden. Wijers heeft overigens steeds gezegd om privé-redenen geen kandidaat te zijn. Partijvoorzitter Vrijhoef liet weten dat in elk geval een minister, en niet een fractielid, het partijleiderschap van H.A.F.M.O. van Mierlo moet overnemen.

Wolffensperger verklaarde gisteren voor de NOS-radio er “de pest over in te hebben” dat hij nog steeds wordt aangekeken op zijn optreden vorig jaar tijdens het kamerdebat over de gouden handdruk voor de Amsterdamse procureur-generaal Van Randwijck. Naar de zin van veel D66-prominenten onder wie E. Schuyer, voorzitter van de senaatsfractie van D66, kwam Wolffensperger de destijds in het nauw gedreven D66-minister Sorgdrager (Justitie) onvoldoende te hulp. De fractievoorzitter erkende na het omstreden kamerdebat taxatiefouten te hebben gemaakt en hield daarna de discussie voor gesloten. Vis, voormalig Eerste Kamer-lid en nu lid van de Raad van State, kwam echter afgelopen zaterdag op de affaire terug. Hij noemde het optreden van Wolffensperger in het desbetreffende Kamerdebat “bezadigd”.

Wolffensperger is ontstemd over het optreden van Vis en Vrijhoef. Beiden worden volgens hem “geacht enig politiek vernuft te hebben”. “Ik betreur het starten van een discussie als een soort solo-actie”, zei hij. Die discussie behoort bovendien “niet langs de band van de media” maar binnen de partij te worden gevoerd, met de betrokkenen zelf, aldus Wolffensperger. Hoewel hij liet doorschemeren zichzelf nog steeds als kandidaat te zien voor de opvolging van Van Mierlo, zei hij ook dat de partij over genoeg andere kandidaten voor het partijleiderschap beschikt. D. Hesseling, voorzitter van de Jonge Democraten, noemde in dit verband afgelopen zaterdag de Tweede Kamerleden R. van Boxtel en Th. de Graaf. Van Boxtel is op dit moment vice-voorzitter van de Tweede Kamerfractie, de Graaf fractiesecretaris.

Volgens de D66-fractievoorzitter heeft het helemaal geen zin om op dit moment over het leiderschap van zijn partij knopen door te hakken. Begin 1997, is volgens hem het meest geëigende moment. Wolffensperger erkent wel dat hij de komende anderhalf jaar meer naar buiten moet treden om het D66-standpunt beter te presenteren.