Merck neemt belang in ABN Amro-fonds

AMSTERDAM, 12 AUG. De Amerikaanse farmaceutische onderneming Merck & Co steekt ruim 560 miljoen gulden in het ABN Amro Liquiditeiten Groeifonds.

Het Liquiditeiten Groeifonds is een aan de Amsterdamse effectenbeurs genoteerd beleggingsfonds dat belegt in effecten die rente opleveren, een looptijd hebben van minder dan een jaar en relatief weinig risico met zich meebrengen.

Het is de eerste keer dat een groot bedrijf geld steekt in het beleggingsfonds, aldus D. Werdmölder, afdelingsdirecteur van ABN Asset Management, waar de beleggingsfondsen en de vermogens van particuliere en professionele beleggers worden beheerd. “Tot nu toe is dit een fonds met alleen particuliere beleggers.” Door de toetreding van de nieuwe belegger stijgt het vermogen van het fonds tot 4,7 miljard gulden.

Merck, een van de vijftig grootste Amerikaanse bedrijven, heeft op jaarbasis gemiddeld ongeveer 5 miljard dollar aan overtollige kasmiddelen, vertelt Werdmölder. Dat geld wordt over het algemeen 'kort' belegd. De beleggingen worden verdeeld over verschillende valuta's.

Door de omvang van de belegging (12 procent van het fondsvermogen) kan Merck in Amerika profiteren van een fiscale regeling, zodat het bedrijf het rendement op de Nederlandse belegging (rond de 2 procent) netto kan ontvangen. Om voor die fiscale regeling in aanmerking te komen heeft Merck ook tien van de honderd prioriteitsaandelen van het Liquiditeiten Groeifonds gekocht, die zeggenschap geven over onder meer benoemingen bij het fonds. De overige prioriteitsaandelen zijn in handen van ABN Amro.

Werdmölder “verwelkomt uiteraard” andere bedrijven die geld willen steken in het fonds, maar hij heeft “niet de verwachting dat er op korte termijn meer zullen volgen”. Als Merck aandelen in het fonds wil bijkopen of afstoten zal dat buiten de effectenbeurs omgaan.