DIE ZEIT

Het autoverkeer dreigt de steden van de Bondsrepubliek te verstikken. Die Zeit ging in zeven Duitse steden kijken wat de autoriteiten er aan doen. Of je nu in Berlijn, München, of Halle de auto probeert te bestrijden, steeds weer blijkt dat elke maatregel de aanwas van het blik misschien wel afremt, maar niet keert. Het enige dat zal helpen, zo betogen verkeersexperts, is een verhoging van de benzineprijs tot vijf mark per liter.

Verder in het weekblad een essay van Dirk Kurbjuweit over de verzorgingsstaat. Nu in Duitsland de economie tegenzit is ook daar de neiging te bespeuren de verzorgingsarrangementen als achterhaald en initiatief-dodend af te schilderen. Ten onrechte, meent Kurbjuweit. Hulp van buren of familie kan in een zich individualiserende samenleving niet voorzien in de noden van de mensen die het tempo niet kunnen bijhouden. Met de zorg voor demente bejaarden of zwaar gehandicapten kun je amateurs niet opzadelen. Een anoniemer, geprofessionaliseerd systeem werkt beter. De burgers betalen daarvoor en die afkoop van de solidariteit stuit sommmigen tegen de borst. Maar, zo betoogt Kurbjuweit, omdat professionele zorg effectiever is, is die te prefereren, ook uit morele overwegingen .