Stierenvechten (2)

Ik ben het hartgrondig met Steven Adolf eens dat hier sprake is van een 'potsierlijk paternalisme'. Wat een betutteling! Als de Amsterdamse kijker dit schouwspel niet wenst te zien is één druk op de knop voldoende (er blijven nog zowat 25 andere zenders over). Al diegenen die het wèl willen zien hebben nu echter het nakijken.

Het stierenvechten behoort al meer dan twee eeuwen tot de dagelijkse dingen van het leven in Spanje. Het is als volksspel - men noemt het ook wel nationale sport - een niet meer weg te denken onderdeel van de cultuur van dat land. Het doden van de stier in een 'corrida' is in Spanje een gegeven dat algemeen wordt geaccepteerd. Dat sommigen in Nederland dat niet kunnen bevatten kan best zijn, maar beter weten doen we het niet. Ons denken is anders, want onze cultuur is anders. Laat Spanjaarden hun rituele verschijnsel beleven en ondergaan, het is verankerd in hun beschaving. Wij hebben dat te respecteren, zo niet dan toch te accepteren. En geef ons de mogelijkheid om er, via het bij uitstek daartoe geschikte medium, kennis van te nemen. Dat laatste geldt overigens net zo goed voor erfgoed uit de andere landen.

    • M.J.E.G. de Gier