Stierenvechten (1)

Het pleidooi van Steven Adolf in de krant van 31 juli 'Boycot stierenvechten past kabel-tv niet' mist goede argumenten. Hij verdedigt het uitzenden van stierengevechten door het verdachtmaken van de tegenstanders ervan.

Enkele honderden protest-handtekeningen betekenen weinig in verhouding tot de meerderheid van de Amsterdammers die van het treurige stierenvechten verschoond wil blijven.

Ook het argument van de miljoenenslacht van de veestapel, verpakt in een 'terzijde', deugt niet. Het is de bekende vergelijking van appels met peren. Er is veel kritiek te leveren op de enorme vleesconsumptie en de levensomstandigheden van vee. Maar om deze economische factor op een lijn te stellen met een sport die tot doel heeft beoefenaren en supporters genoegen te verschaffen in het martelen en doden van dieren, is misleidend.

De Amsterdamse kabel heeft een verstandig besluit genomen. Op deze uitwas van de Spaanse folklore zit bijna niemand te wachten.

    • Drs. W. Dannis