Schoolbestuur met 2 zuilen niet 'grondwettelijk'

DEN HAAG, 10 AUG. Het wetsvoorstel van staatssecretaris Netelenbos (Onderwijs) om samenwerkingsscholen te vormen waarin bijzonder en openbaar onderwijs onder één bestuur vallen, is strijdig met de Grondwet.

Dit schrijft de Onderwijsraad, het belangrijkste adviesorgaan van de minister van Onderwijs. Het voorstel geeft de overheid invloed op het bestuur en de inhoud van het bijzonder onderwijs, aldus de raad. Artikel 23 van de Grondwet staat dat niet toe.

Door het negatieve advies dreigt onvoldoende steun in de Tweede Kamer voor het voorstel. De PvdA pleit voor verdere aanpassing van het wetsvoorstel, D66 aarzelt nog. Het CDA verklaarde zich al eerder tegen. De VVD was voor commentaar onbereikbaar.

Staatssecretaris Netelenbos probeert al langere tijd een wettelijke regeling voor samenwerkingsscholen te ontwerpen. De scholen ontstaan vaak in gemeenten waar zowel de openbare school als ook de bijzondere school te klein zijn om zelfstandig voort te bestaan en samenwerking de oplossing is. Een samenwerkingsschool moet nu nog kiezen voor de status van bijzondere school met een eigen bestuur of de status van openbare school die valt onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Naar schatting 200 scholen zijn hierdoor 'van kleur verschoten'.

Netelenbos wil echter dat zowel openbaar en bijzonder onderwijs binnen één bestuur kunnen voortbestaan. Haar wetsvoorstel maakt het mogelijk dat gemeenten via een stichting toezicht houden op het openbare deel van de samenwerkingsschool.

De Onderwijsraad ziet vooral problemen bij de benoeming van personeel. Als er een kleine samenwerkingsschool ontstaat, zullen leerkrachten les moeten geven aan zowel scholieren in het bijzonder onderwijs, als aan leerlingen in het openbaar onderwijs. Dat betekent dat het bijzonder onderwijs geen volledige benoemingsvrijheid meer heeft en dat is strijdig met de vrijheid van onderwijs.

De Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) onderschrijft het afwijzende advies van de Onderwijsraad. De vereniging meent dat het openbaar onderwijs in zo'n school wordt uitgehold. In feite is een openbare school al een samenwerkingsschool, vindt VOO, omdat iedereen er “zonder enig onderscheid” samenwerkt. (ANP)