Mr. Steven W.A. Lak

Mr. Steven W.A. Lak, de huidige directeur van Europees Massagoed Overslagbedrijf (EMO), is door het college van B & W benoemd tot directeur Exploitatie en Acquisitie en lid van de algemene directie van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam (GHR).