Middeleeuwse slikken

Het artikel van Hendrik Spiering over de Middeleeuwse slikken naar aanleiding van het radioprogramma OVT (5 augustus) roept wel enkele vragen op. De continuïteit van bewoning was er een van. Er zou onder andere in Utrecht in de vroege Middeleeuwen continuïteit van bewoning geweest zijn omdat de Romeinse naam Trajectum bewaard is gebleven. Dit is in flagrante tegenspraak met de feiten.

Het Romeinse Utrecht omvatte een burcht ter hoogte van het huidige Domplein, waarschijnlijk Albiobola geheten. Na 260 kwam er door het wassende water een einde aan dit castellum en bleef het er eeuwen opvallend stil. Na 900 wordt ons land weer redelijk bewoonbaar en ontstaat de nieuwe stad Utrecht, waarvan de naam Trajectum pas dateert van omstreeks 925. Het Romeinse Trajectum waar men op doelt is dus niet Utrecht, maar de Noord-Franse plaats Trajectum, het huidige Tournehem. Het Itinerarium Antonini levert hiervoor het exacte bewijs vrijwel tot op de kilometer nauwkeurig. Om met drogredenen de continuïteit van bewoning te bewijzen gedurende vele eeuwen slikken we al lang niet meer.

    • A. Jochems Bavel