Keihard de lekkerste of gewoon commercie

AMSTERDAM, 10 AUG. Dat televisie tegenwoordig pure commercie is mag algemeen bekend worden verondersteld. Dat de tv-zenders van de Holland Media Groep (RTL4, RTL5 en Veronica) en SBS 6 echter niet alleen Keihard de Lekkerste, maar ook gewoon keihard commercieel zijn, is voor sommigen misschien even wennen.

De bezitters van schotelantennes worden daar nu rechtstreeks mee geconfronteerd. In Nederland gaat het om ongeveer 300.000 huishoudens, meestal op afgelegen plaatsen waar de plaatselijke kabelmaatschappij het te duur vindt om een kabel te graven, of op campings waar caravan-bezitters al lang blij zijn als ze electriciteit en water kunnen aftappen.

Deze mensen hebben, velen zelfs recent, voor meer dan duizend gulden schotelantennes en decoders aangeschaft om behalve naar Nederland 1, 2 en 3 (die zoals vanouds met een eenvoudige antenne uit de lucht te plukken zijn) via de satelliet ook naar binnen- en buitenlandse commerciële stations te kunnen kijken. Namens deze mensen eist de consumentenbond nu in kort geding, zo werd gisteren bekend, dat de zenders nog vijf jaar doorgaan met het uitzenden van analoge signalen.

De beslissing van deze zenders om vanaf eind augustus niet langer analoog, maar nog slechts digitaal te gaan uitzenden, maakt de apparatuur van de schotelbezitters in een klap waardeloos. Ze zullen opnieuw een bedrag van een kleine 2000 gulden op tafel moeten leggen om hun ontvangst-installaties te moderniseren zodat ze blijvend kunnen afstemmen op Goudkust en Goede tijden, slechte tijden. Niet verwonderlijk dat er bij de Consumentenbond honderden woedende brieven zijn binnengekomen.

Het lijkt er echter op dat de klagers machteloos staan. De zenders van HMG en SBS6 hebben een exclusief contract afgesloten met de firma Nethold die de digitale signalen bundelt en via de door haar gehuurde ruimte op de satelliet en via haar decodersystemen weer op de markt brengt. Als het zou gaan om pakken melk, kan de vrije consument naar een andere supermarkt gaan waar hij beter wordt behandeld. In dit geval is er maar een winkel: die van Nethold.

Voor de zenders zelf is er een belangrijke commerciële reden om aan het besluit vast te houden. De stations besparen namelijk miljoenen guldens met de digitalisering van hun signalen. Analoge doorgifte via de Astra-satelliet kost nu nog zo'n 12 miljoen gulden per jaar, een digitaal kanaal via de Nethold-systemen komt naar verluidt op niet veel meer dan 1 miljoen gulden. HMG moet met drie kanalen, afgezien van enkele eenmalige investeringen, met de digitalisering jaarlijks zo'n dertig miljoen gulden besparen.

De rekenmeesters bij de commerciële zenders zullen het niet in hun hoofd halen om voor vijf jaar nog eens dure transponderruimte te huren, als dat überhaupt nog zou kunnen. Volgens Nethold zijn de op dit moment gebruikte analoge transponders in de satelliet al lang weer vergeven aan andere zenders. Ruimte is namelijk schaars.

Tegenover de besparing zullen de commerciëlen wellicht een beetje advertentie-inkomsten missen, maar hoe onrechtvaardig het ook is, de groep van 300.000 schotelbezitters op bijna 6 miljoen kabelabonnees is te klein en te diffuus om - uit commercieel oogpunt- mee rekening te houden. Edwin Beijer van reclamebureau FHV/BBDO denkt dat deze kijkers te verspreid wonen en te verschillend zijn om als groep in het profiel van bijvoorbeeld RTL4 te passen. En voor reclametarieven wordt natuurlijk naar kijkcijfers gekeken die zo variëren tussen de 2 en 15 procent.

    • Jaco Alberts