Huurwaardeforfait (5)

De heer De Kam maakt een denkfout, als hij ervan uitgaat dat belastingheffing over een consumptiegoed (want dat is ook een woonhuis) een normale zaak is. Het is heel abnormaal om over een al of niet met eigen geld gekocht consumptiegoed genotsbelasting danwel gebruiksbelasting te heffen.

Een smoking kan men huren of kopen, al of niet met geleend geld. Wij zouden vreemd opkijken als bij aankoop van een dergelijk pak/consumptiegoed jaarlijks belasting betaald moet worden. Ook andere consumptiegoederen kunnen soms in waarde stijgen. Te denken valt aan schilderijen of andere kunstvoorwerpen. Ook dan wordt bij aanschaf van deze goederen geen (genots)belasting geheven.

Het huurwaardeforfait is in het leven geroepen om de burgers financieel te plukken. Na de vele verhalen over 'tijdelijke' verhogingen van het huurwaardeforfait is het minste dat besloten kan worden, de heffing opbrengst-neutraal te houden. Daarbij is het logisch dat bij belastingheffing over creditrente aftrek mogelijk blijft van debetrente, wat hypotheekrente immers is. Het huurwaardeforfait moet dus omlaag!

    • J.D.G. van der Burg