Huurwaardeforfait (4)

“Per saldo gaven de woningbezitters een negatief inkomen aan van 14,5 miljard”, schrijft Flip de Kam. Deze tegemoetkoming aan huiseigenaren wordt door hem aangeduid als overheidssubsidie en zou derhalve een verliespost voor de overheid betekenen.

Als eigenaren van woningen eenderde van de betaalde hypotheekrente, tengevolge van de belastingaftrek, besparen staat daar tegenover dat de geldverstrekkende instellingen circa dertig procent vennootschapsbelasting betalen. Het is derhalve waarschijnlijk dat het merendeel van de genoemde 14,5 miljard door de vennootschapsbelasting weer in de schatkist terugvloeit.

    • J.C. Lettinga