Huurwaardeforfait (2)

Flip de Kam probeert uitvoerig met cijfervoorbeelden aan te tonen dat het huurwaardeforfait voor de eigenaars-bewoners van woningen omhoog moet. Gaarne zou ik van hem het volgende vernemen:

- een deugdelijke argumentatie waarom een huiseigenaar inkomstenbelasting moet betalen over dit forfait. Ik heb zo'n argumentatie nog nooit gehoord;

- een opgave van alle belastingen die een huiseigenaar moet betalen. Ik ben benieuwd of hij die allemaal kent;

Niet bekend

Wanneer het forfait moet worden verhoogd dienen ook de onderhoudskosten van het eigen huis weer aftrekbaar worden gesteld. Dit is toen in de politiek duidelijk afgesproken, maar niet iedereen weet dit meer.

    • J.J. Blok