Huurwaardeforfait (1)

Het artikel van Flip de Kam onder de titel 'Huurwaardeforfait moet omhoog' (6 augustus) was kwalitatief uitermate teleurstellend. Dat De Kam probeert te suggereren dat huizenbezitters notoire belastingontduikers zijn, is voor iemand van zijn politieke achtergrond niet verrassend. Het leveren van een bewijs hiervoor is wat moeilijker en dat laat hij dus gemakshalve achterwege.

Zijn verdere redenering is ook nogal krom. De stijging van de marktwaarde van een huis kan en mag niet vergeleken worden met een salarisverhoging of een winststijging. In het geval van een waardestijging van een huis is louter sprake van een papieren winst die de eigenaar geen enkel voordeel oplevert als hij niet verkoopt.

Voorts vergeet De Kam dat de bevordering van het eigen woningbezit een actie was van de overheid, die niet in staat bleek te zijn 25 jaar na het einde van de oorlog het schrijnende tekort aan woningen op te lossen. De overheid introduceerde toen, onder andere, aantrekkelijke belastingvoordelen. De eigen-woning-bezitters hebben daarvan gebruik gemaakt en tegelijkertijd bijgedragen aan de oplossing van een probleem. Als dank voor hun medewerking vinden sommigen het nu kennelijk tijd geworden die woningbezitters te straffen.

Uit de ontstaansgeschiedenis van het huurwaardeforfait zou De Kam moeten weten dat een vergelijking met de hoogte van de huren niet opgaat. Ergo, het huurwaardeforfait moet omlaag.

    • W.A.K. van der Voort