Eén blad podiumkunsten; Tijdschriften over dans en toneel weg

AMSTERDAM, 10 AUG. De tijdschriften Toneel Theatraal en Notes, het vakblad voor de dans, houden op te bestaan. In plaats van de twee tijdschriften komt er één nieuw vakblad voor de podiumkunsten. Het eerste nummer van het nieuwe blad moet dit najaar verschijnen.

Uitgever van beide bladen is het Theater Instituut Nederland (TIN), dat daarvoor subsidie ontving van het ministerie van OCW. De middelen voor het nieuwe blad moeten, aldus de Raad, worden verkregen door het deel van de subsidie aan het TIN, dat bestemd is voor beide uitgaves, over te hevelen naar het nieuwe tijdschrift. In het advies over de toekomstige subsidiëring van de Raad voor Cultuur, opgenomen in de Advies Cultuurnota 1997-2000, wordt de persoon van de hoofdredacteur van doorslaggevend belang genoemd voor een positief advies.

Inmiddels is de procedure begonnen voor het vinden van een nieuwe hoofdredacteur. Ook zijn gesprekken gaande met verschillende uitgevers. De redactie van het tijdschrift voor de podiumkunsten wordt samengesteld uit de bestaande redacties van beide tijdschriften. Het is nog niet duidelijk of voor alle redactieleden plaats is bij het nieuwe blad.

Het laatste nummer van Toneel Theatraal, in 1978 ontstaan uit een fusie van Mickery Mouth en Toneel Theatraal, wordt een dubbelnummer met als thema 'dromen en utopieën over het theater' en verschijnt volgens de redactie in het najaar. Notes, opgericht in 1985, verschijnt eind augustus voor het laatst.

Aan het opheffen van beide tijdschriften gaat een jaar van conflicten vooraf. Uitgever TIN kondigde vorig jaar aan te willen stoppen met haar activiteiten als uitgever, tot onvrede van beide hoofdredacties, die de bestaande situatie liever gecontinueerd zagen. “Het TIN is een multi-disciplinair instituut, dat behalve aan het Theaterinstituut onderdak biedt aan het Nederlands Instituut voor de Dans, het Nederlands Mimecentrum, en het Nederlands Poppenspel Instituut,” aldus Dierck Elders, zakelijk leider van het TIN. “Bij een dergelijk instituut hoort een multi-disciplinair tijdschrift. Bovendien werd het uitgeven van de tijdschriften ons te duur. Het is voordeliger de produktie onder te brengen bij een uitgever buiten de deur.”

Behalve het conflict tussen de hoofdredacties en het TIN over de continuering van de uitgaves, dat de onderhandelingen over een nieuw tijdschrift bemoeilijkt, bestaat er ook tussen de hoofdredacteuren Loek Zonneveld van Toneel Theatraal en Janny Donker van Notes, verschil in inzicht. “De bedoeling is dat de redacties ineengeschoven worden”, aldus Elders. “Voorwaarde daarvoor is, dat ze zich kunnen verenigen met het nieuwe concept. Maar de redacties passen niet door dezelfde deur.” De opvattingen over concept en inhoud van het nieuwe blad liggen zo ver uiteen, dat de hulp van een onafhankelijke derde, in de persoon van Melchior de Wolff van de Rotterdamse Kunststichting, moest worden ingeroepen om te bemiddelen tussen beide partijen.

Zowel Toneel Theatraal als Notes kregen ter overbrugging van de overgangsfase van het TIN een geldsom mee, waarbij het bedrag voor Toneel Theatraal, 116.000 gulden, aanzienlijk hoger uitvalt dan dat voor Notes (50.000 gulden). Het verschil moet worden verklaard uit de uitspraak in een kort geding, dat Toneel Theatraal vorig jaar aanspande tegen het TIN. Van het voornemen om de bladen af te stoten werd de redactie niet tijdig op de hoogte gesteld. De rechter stelde Toneel Theatraal in het gelijk.

“De bijdrage aan Notes is vrijwillig,” zegt Elders. “We voelden ons moreel verplicht om het blad door de overgangsfase heen te helpen.”

    • Ilse van der Velden