EC keurt samenwerking Mobil en BP goed

De Europese Commissie heeft het samenwerkingsverband van de oliemaatschappijen BP en Mobil Oil goedgekeurd. Het gaat om samenwerking bij de produktie en verkoop van brandstoffen en smeermiddelen. De activa die hierbij betrokken zijn hebben een boekwaarde van ongeveer 5 miljard dollar. De olieconcerns hebben laten weten dat de voorgenomen joint-ventures volgend jaar vaste vorm moeten hebben gekregen.

In februari van dit jaar maakten het Britse BP en het Amerikaanse Mobil bekend dat ze hun Europese belangen op het gebied van raffinage/brandstoffenverkoop en smeermiddelen zouden gaan bundelen. BP brengt daarbij activa in ter waarde van 3,4 miljard dollar en Mobil 1,6 miljard. BP wordt verantwoordelijk voor de exploitatie van de raffinaderijen en de verkoop van olie en benzine in 9000 benzinepompstations. Beide bedrijven zullen in Brussel een Europees coördinatiecentrum oprichten. Door de voorgenomen samenwerking zullen twee tot drieduizend arbeidsplaatsen verdwijnen op een totaal van 17.500.