Drs. Ph.J. Tol en Drs. W.F.O. Wolters

Drs. Ph.J. Tol en Drs. W.F.O. Wolters zijn benoemd tot Directeur Capital Management bij Theodoor Gilissen Bankiers. Tot Adjunct Directeur Capital Management is benoemd Mr. F.P.L. Koene. Tot Adjunct Directeur Research is benoemd M.J. Molenaar.