dr. M.M.J. Smits van Waesberghe

Emeritus-lector dr. M.M.J. Smits van Waesberghe is donderdag 8 augustus op 88-jarige leeftijd in zijn woonplaats Nijmegen overleden. Dit is bekendgemaakt door de jezuïetenorde, waarvan hij sinds 1925 lid was.

Smits van Waesberghe promoveerde in 1940 aan de Gregoriana in Rome tot doctor in de leer van de ascese en de mystiek. De titel van zijn in 1943 uitgegeven proefschrift was: Dat boexken vander missen, gemaect bi broeder Gherit van der Goude, Minnebroeder vanden Observanten (1506). Na zijn promotie was hij enige jaren medewerker van het Ruusbroecgenootschap te Antwerpen. Als opvolger van Titus Brandsma was hij van 1945 tot 1946 lector aan de Katholieke Universiteit Nijmegen met als leeropdracht de geschiedenis van de Nederlandse Mystiek. Van zijn hand verschenen onder meer het standaardwerk De geest van Sint Ignatius en zijn orde uit 1949 en een boek over lekenspiritualiteit De godsdienstige orëntering van de academicus en de taak van een katholieke universiteit uit 1952.