Criss-cross door Scheveningen

De Holland Casino Bridge Week in Scheveningen wordt dit weekend besloten met de open paren. De belangstelling van het bridgeminnend volkje zal wel weer groot zijn. De afgelopen week immers was het ook al iedere avond raak op de galerij in het Kurhaus en in het vernieuwde casino.

Misschien door het slechte weer, misschien door de aantrekkelijke formule van de Week, Scheveningen staat bol van bridge. Mixed, individueel, dames/heren paren en viertallen, bridgeliefhebbers stuiven er dit jaar in grote getale op af. Aan fraaie spellen geen gebrek. Tijdens de gemengde paren raap je bij gunstige kwetsbaarheid deze 'os' op:

ß7AHB10965 ß67 ß4HVB32

Partner is gever en past, rechts past ook ???

De Utrechtse bridgejournalist Henk Willemsens opende 6ß7! Nadat was rondgepast lachte Henk deze dummy tegemoet:

ß7V732 ß6632 ♦diam;VB ß4A1084.

Deze whole-in-one was goed voor een score van 85 procent en Henk ontving ter plekke van zijn dankbare partner een sjieke bridgepolo. Nog een spel uit de mixed:

Noord gever Noord

OW kw. ß7 AB854

ß6 VB4

♦diam; 9743

ß4 3

West Oost

ß7 V1072 ß7 6

ß6 H2 ß6 A1076

♦diam; H852 ♦diam; A106

ß4 HB5 ß4 A10964

Zuid

ß7 H93

ß6 9853

♦diam; VB

ß4 V872

West Noord Oost Zuid

2ß7 2SA pas

3♦diam; pas 3ß6 pas

3SA pas pas pas

Noord zat Ruud von Seida. Zijn 2ß7-opening is de in Nederland bijzonder populaire Muiderbergse Twee: 5-10 pt. met een vijfkaart schoppen en een vierkaart in een lage kleur. Oost volgde 2SA, een transfer naar klaveren. De rest van het bieden was natuurlijk. Zuid, de jeugdige Femmy Boelaars, moest starten. Deze telg uit een bekend Rotterdams bridgegeslacht legde de enige kaart op tafel waarmee het contract down ging: ß79! Hierdoor werden de schoppen in het tegenspel 'vloeiend' gemaakt en kon de verdediging vijf slagen in die kleur oprapen. Tot slot een staaltje technisch volmaakt afspel door de Amsterdamse topspeler Max Rebattu jr. Dit spel (45 graden gedraaid), komt ook al uit het mixed toernooi:

Noord gever Noord

Alllen kw. ß7 A9

ß6 1074

♦diam; HB1092

ß4 A105

West Oost

ß7 HB652 ß7 10843

ß6 V932 ß6 B5

♦diam; 5 ♦diam; 7643

ß4 V97 ß4 842

Zuid

ß7 V7

ß6 AH86

♦diam; AV8

ß4 HB63

Noord, Anneke Postumus, opende met 1♦diam;. Zuid, Max Rebattu, sprong in een keer naar 6SA. Tegen dit contract startte west met ♦diam;5 voor het aas. De leider, die de klaveren 'goed' moet doen, maakte gebruik van een kleine aanwijzing. De passieve uitkomst wees eerder op het bezit van ß4V bij west dan bij oost. Rebattu speelde dan ook in slag twee een kleine klaveren naar de tien. Hij ging door met de twee topklaveren en zag tot zijn opluchting dat de kleur rond zat. Twaalf slagen lagen nu vast, maar in paren wil je meer. Rebattu incasseerde eerst maar eens alle ruiten. Dit eindspel was geboren:

Noord

ß7 A9

ß6 1074

♦diam; -

ß4 -

West Oost

ß7 HB ß7 1084

ß6 V93 ß6 B5

♦diam; - ♦diam; -

ß4 - ß4 -

Zuid

ß7 V7

ß6 AH

♦diam; -

ß4 B

De leider speelde nu ß4B en west zat in de narigheid. Gooit hij ß7B af, dan slaat de leider ß7A en steekt in harten over, waarna ß7V de dertiende slag is. Gooit west een harten af, dan lopen de harten (op tafel verdwijnt de kleine schoppen). De figuur oogt niet altijd lastig, maar met dichte kaarten is het voor een leider soms moeilijk te geloven dat die zich op deze manier inderdaad voordoet. Tevreden noteerde Rebattu dan ook een topscore op dit spel. Zo alledaags is een slem op een criss-cross dwang nu ook weer niet.

    • Jan van Cleeff