B. Doran-Scoop

B. Doran-Scoop is de nieuwe minister van Volksgezondheid en Milieuzaken op de Nederlandse Antillen. Ze volgt S. Inderson op, die kortgeleden aftrad in verband met de dood van negen nierpatiënten. Deze overleden een te hoog gehalte aluminium in het bloed.

Het nierspoelcentrum waar de patiënten zich lieten behandelen had geen waterzuiveringsinstallatie. Doran-Scoop is lid van de politieke partij MAN (Movimento Antias Nobo - Nieuwe Antilliaanse Beweging), coalitiepartner in de regering-Pourier. Daar ook Inderson een MAN-minister was, moest deze partij ook zijn opvolger aanwijzen. Het Antilliaanse parlement zal de voordracht van Scoop vrijwel zeker goedkeuren.