AOW-gerechtigden

Na een aantal mogelijkheden geopperd te hebben om de AOW betaalbaar te doen blijven komt P. Veninga tot de conclusie, in zijn artikel van 6 augustus, dat er vooralsnog geen reden is voor al te grote bezorgdheid.

Zijn zin: “Het lijkt eerlijker en duidelijker om dan maar te zeggen waar het op staat en de AOW te verlagen onder handhaving van de AOW-leeftijd op 65 jaar”, is voor mij aanleiding een reeds lang gekoesterde gedachte te spuien. Waarom niet de rijken voor de armen laten zorgen? Met name die AOW-gerechtigde, die op grond van zijn belastingaangifte kan rekenen op een inkomen uit pensioen en andere baten van, zeg 70.000 gulden per jaar, slechts de helft van zijn AOW toe te kennen, en wie hoger uitkomt dan 100.000 gulden in het geheel geen AOW meer toe te kennen! Het geld dat zodoende 'in de pot' blijft kan dan gemakkelijk voor de volgende generatie aspirant-AOW'ers dienen. Jammer van al die jaren premiebetaling? Nou, en! Wijzigen zich de omstandigheden te eniger tijd, dan zal men daarop te allen tijde weer een beroep moeten kunnen doen.

Wat doen de mensen, die - zoals ondergetekende - de AOW 'eigenlijk niet nodig hebben'? We doen er leuke dingen van, we helpen onze kinderen bij de aanschaf van een auto, een nieuwe badkamer, of de bouw van een schuur; we geven wat méér aan goede doelen, enzovoort. Is er een beter 'goed doel' dan je armlastige medemens te helpen?!

    • C. Joustra