Zaïrezen mogen in Nederland wachten

ROTTERDAM, 9 AUG. Drie asielzoekers uit Zaïre mogen de definitieve uitspraak over hun verblijf in Nederland, waarover de vreemdelingenrechter zich nog moet buigen, hier afwachten. Dit heeft de rechtbank in Amsterdam gisteren bepaald. De uitspraak kan van belang zijn voor andere Zaïrese asielzoekers, die al langer dan drie jaar in Nederland wachten op een uitspraak over hun verblijf.

Het drietal spande het kort geding aan, omdat zij menen onder het zogenoemde drie jaren-beleid te vallen. Dit bepaalt dat vluchtelingen die hier - buiten hun schuld - langer dan drie jaar wachten op een uitspraak, in Nederland mogen blijven.

Een groep van 350 Vietnamezen kreeg vorig op basis van deze regel een verblijfsvergunning, nadat de Nederlandse en Vietnamese regering niet binnen drie jaar tot een akkoord kwamen over terugkeer van de groep. In het geval van de Zaïrezen heeft de rechtbank alleen bepaald dat zij de definitieve uitspraak in Nederland mogen afwachten, niet dat zij in Nederland mogen blijven.

Voor de Zaïrese asielzoekers geldt dat het ministerie van Justitie hun asielaanvragen al heeft afgewezen, waartegen het drietal beroep heeft aangetekend bij de rechtbank voor asielzaken, de vreemdelingenkamer.

De behandeling van dit beroep werd echter steeds uitgesteld door de landsadvocaat, die het departement vertegenwoordigd. Er zou sprake zijn van “externe obstakels”, waardoor de Zaïrezen niet konden worden uitgezet.

De rechtbank in Amsterdam vindt dat de staat de 'externe obstakels' onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt. De rechter wees erop dat er sinds 1992 weer vluchten vanuit België naar Zaïre worden uitgevoerd.