VS in isolement; EU protesteert bij VS tegen sanctiewet

BRUSSEL, 9 AUG. De Europese Unie heeft gisteren formeel geprotesteerd tegen de zogeheten d'Amato-wet die bepaalt dat de Verenigde Staten sancties kunnen nemen tegen bedrijven die meer dan veertig miljoen dollar investeren in Libië en Iran.

De Ierse ambassadeur in Washington, die het halfjaarlijks voorzitterschap van de Europese Unie vertegenwoordigt, en een topambtenaar van de Europese Commissie hebben het Europese protest gisteren in Washington overhandigd op het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Eerder deze week leverden Frankrijk, Duitsland en zelfs het traditioneel Amerika-gezinde Groot-Brittannië al felle kritiek op de d'Amato-wet.

Ook Eurocommissaris Sir Leon Brittan, die verantwoordelijk is voor handel, veroordeelde de wet, die volgens hem uitgaat “van het ongewenste principe dat een land de buitenlandse politiek van anderen kan dicteren.”

De Europese Unie, die ongeveer eenvijfde van haar olie haalt uit Iran en Libië, wordt hard getroffen door de d'Amato-wet die begin deze week door de Amerikaanse president Clinton werd ondertekend. Met name de Franse olie-industrie doet zaken met Iran en Libië. De Franse oliemaatschappij Total heeft laten weten te blijven investeren in die landen.

Ook Canada heeft de d'Amato-wet krachtig veroordeeld en heeft aangekondigd hierover contact op te nemen met de Europese Unie en andere betrokken landen. Turkije, dat op het punt staat een miljarden-contract te sluiten met Iran over de levering van aardgas, koerst aan op een openlijk conflict met de Verenigde Staten.

Concrete tegenmaatregelen van de Europese Unie tegen de d'Amato-wet worden niet verwacht vóór begin volgende maand, als de Europese ministers van Buitenlandse Zaken bijeenkomen.

Zij zullen bij die gelegenheid besluiten over een voorstel van de Europese Commissie om tegenmaatregelen te nemen tegen de vorige maand van kracht geworden Amerikaanse anti-Cuba wet en soortgelijke extraterritoriale wetgeving zoals de d'Amato-wet.

Volgens het voorstel van de Europese Commissie wordt het Europese bedrijven verboden te voldoen aan de Amerikaanse wetgeving. Tevens worden de bedrijven in staat gesteld het geld dat door Amerikaanse rechtbanken wordt geëist als gevolg van de boycotwetgeving, via Europese rechtbanken terug te eisen.

De Europese Commissie heeft al een begin gemaakt met het opstellen van een zwarte lijst van Amerikaanse burgers en bedrijven die rechtszaken voorbereiden tegen Europese bedrijven.

    • Birgit Donker