Vaker schikking bij milieudelicten

DEN HAAG, 9 AUG. Van de opgespoorde milieudelicten eindigt ongeveer tachtig procent met een schikking tussen het openbaar ministerie en de overtreder. Vier jaar geleden was dit percentage nog 59.

Een woordvoerder van het college van procureurs-generaal heeft dit vanochtend bevestigd. Politie en justitie sporen steeds meer milieudelicten op. Dat is een uitvloeisel van het beleid van het openbaar ministerie, dat milieu tot één van de belangrijkste thema's heeft gemaakt, aldus de woordvoerder van het OM.

In 1994 werden 8.800 zaken behandeld. Jaarlijks groeit het aantal met tien tot twintig procent. Dat het aantal schikkingen toeneemt, komt volgens het openbaar ministerie doordat er steeds meer gelijksoortige delicten worden opgespoord.

“Het openbaar ministerie streeft ernaar in zoveel mogelijk milieuzaken een schikking te treffen”, aldus de woordvoerder. Door overtreders hun straf zoveel mogelijk te laten afkopen krijgen officieren van justitie meer kans zich bezig te houden met grote zaken, aldus de woordvoerder van het OM. Het overeenkomen van een schikking met een wetsovertreder is voor het openbaar ministerie veel minder tijdrovend dan het dagvaarden.

Een overtreder krijgt van het openbaar ministerie de keuze om een schikking te treffen of voor de rechter te verschijnen. De meeste overtreders van milieuwetten kiezen voor een schikking. Daarmee voorkomen ze tevens dat het delict in de openbaarheid komt. Een rechtzaak is namelijk openbaar, een schikking niet. Enkele tientallen keren per jaar bedraagt de schikking een half miljoen gulden, aldus het openbaar ministerie.