Plechtigheid in 17 minuten voorbij; Jeltsin beëdigd als president Rusland

MOSKOU, 9 AUG. Tijdens een plechtigheid, waarbij hijzelf maar 17 minuten aanwezig was en slechts één zin uitsprak, is Boris Jeltsin vandaag beëdigd als president van Rusland. Jeltsins eerste verschijning in het openbaar in een maand heeft de twijfels over zijn gezondheid niet weggenomen.

De ceremonie in het Kremlin werd overschaduwd door felle gevechten in Tsjetsjenië, waar de situatie volgens een Russische woordvoerder “volledig uit de hand is gelopen”.

Direct na zijn inauguratie vroeg Jeltsin het parlement in te stemmen met de benoeming van Viktor Tsjernomyrdin als premier. Het parlement zal daarover morgen debatteren. Als de benoeming wordt goedgekeurd, gaat Jeltsin met vakantie, heeft zijn woordvoerder aangekondigd.

“Bij de uitoefening van de bevoegdheden van President van de Russische Federatie zweer ik de rechten van de mens en de burgerlijke vrijheden te respecteren en te beschermen, de soevereiniteit en onafhankelijkheid, veiligheid en integriteit van de staat te beschermen en het volk getrouw te dienen”, zo sprak Jeltsin met zijn rechterhand op de grondwet de eed uit zoals die in artikel 82 van die grondwet is vastgelegd.

De op 3 juli herkozen president hield geen toespraak en sprak evenmin enkele persoonlijke woorden, zoals eerder deze week was aangekondigd. De televisie toonde geen close-up beelden. De tekst van de eed las Jeltsin vanachter doorzichtige schermen die voor hem wél te zien waren maar voor de kijker nauwelijks.

De plechtigheid in het congresgebouw van het Kremlin begon met het binnendragen van de Russische vlag, het presidentiële vaandel en de grondwet. Daarna werden één voor één de voorzitters van beide kamers van het parlement, van de regering, van de Centrale Verkiezingscommissie en van het Constitutionele Hof op het podium genood. Om 12 uur was de beurt aan Jeltsin. Nadat de voorzitter van de centrale kiescommisie had verklaard dat Jeltsin de verkiezingen heeft gewonnen nodigde de voorzitter van het Constitutionele Hof Jeltsin uit de eed af te leggen. Daarna hing de voorzitter van de Federatieraad (de eerste kamer van het parlement) Jeltsin de versierselen om die sinds vandaag bij het presidentschap horen, waarna patriarch Aleksej II gelukwensen uitsprak. Om negentien minuten over twaalf werd met een artilleriesaluut de ceremonie afgesloten.

Het was de eerste keer in honderd jaar dat de machtigste man van Rusland officieel werd geïnaugureerd en de televisie sprak dan ook van 'de geboorte van een nieuwe traditie' en 'een ritueel van groot maatschappelijk belang'. Na de uitzending vulden zij de resterende tijd op met documentaires: men was uitgegaan van een plechtigheid van zeker een uur. De afgelopen dagen was al duidelijk geworden dat de ceremonie minder groots zou zijn dan aanvankelijk verwacht. Jeltsin zelf had besloten uit financiële overwegingen de gebeurtenis van buiten naar binnen te verplaatsen. Zijn woordvoerder had op de weersverwachting gewezen. Het was vandaag in Moskou mooi weer.

    • Hans Nijenhuis