Malaise in agenda's, aanwinst Rijmenam blijft probleemkind; Van Dorp verliest 3,2 miljoen

NIEUWEGEIN, 9 JULI. De Van Dorp Groep (kantoor- en schrijfartikelen, agenda's en medische wegwerpartikelen) heeft in de eerste zes maanden van dit jaar een verlies geleden van 3,2 miljoen gulden. In het eerste semester van vorig jaar werd er nog een winstje van 185.000 gulden behaald.

Ook de omzet van het bedrijf ontwikkelde zich negatief met een daling van 114,1 miljoen gulden tot 105,5 miljoen gulden. Begin juli voorspelde de Van Dorp al dat de onderneming in de rode cijfers was geraakt en afstevende op “een beduidend verlies”. Ondanks de tegenvallende resultaten houdt Van Dorp vast aan de verwachting dat het jaarresultaat in 1996 zal kunnen verbeteren ten opzichte van 1995 toen een winst werd behaald van 2,5 miljoen gulden. Dit vertrouwen spruit voort uit het gegeven dat het bestuur denkt dat de uitkomsten in het eerste halfjaar niet maatgevend zijn gezien het sterke seizoenpatroon in de branche waar Van Dorp werkzaam is. Omzet en resultaat worden voor een belangrijk deel in het tweede halfjaar gerealiseerd.

De onderneming kampte in het eerste semester in alle drie de sectoren met problemen. In de sector agenda's, die een sterk negatief bedrijfsresultaat liet zien, blijft het pas twee jaar geleden ingelijfde Van Rijmenam een probleemkindje. De onderneming had te lijden van de nasleep van eind vorig jaar ontstane productieproblemen. De onderneming is in 1994 door Van Dorp ingelijfd maar nam in 1995 te veel opdrachten aan die uiteindelijk niet verwerkt konden worden. Bovendien is de uitvoer van gebonden agenda's aanmerkelijk gedaald door het wegvallen van een grote afnemer in het buitenland.

De omzet in de sector medische wegwerpartikelen stond eveneens onder druk. Problemen bij de Engelse vestiging, Medistad Flexpark, lagen daaraan ten grondslag. Inmiddels heeft Van Dorp besloten de productie van deze vestiging over te hevelen naar Medistad Holland in het Westfriese Medemblik. Voor deze verhuizing en de nasleep van de problemen bij Van Rijmenam heeft Van Dorp in het eerste semester 2,3 miljoen gulden gereserveerd.

Ook bij de papierwaren en kantoor- en schrijfartikelen ging het niet bepaald voor de wind. Een half jaar geleden verwachtte Van Dorp in deze sector nog een verbetering van de marktsituatie die nu is uitgebleven. De productiebedrijven zagen het resultaat nog wel verbeteren bij een gelijkblijvende omzet, maar de groothandels werden geconfronteerd met toenemende druk op de prijzen waardoor omzet en resultaat lager uitkwamen.