Barrevoets

Thema:

David heeft altijd zijn schoenen uit

Geslotenmonds:

Mamim meem amim mim moemum muim

Openmonds:

Hahid hee alhij hijn ghoenuh ui

Vollenmonds:

Dovod oft oltijd zon schonnen ot

Wrangenmonds:

Dawd iff ultid zun schunut

Zangerig:

Dahavid heeheeft ahaltijhijd zijhijn schoehoenuh uihuit

Muizenis:

Dievied ieft ieltied zien schienen iet

Sjiek:

Deuveud euf alteud zeun scheunen eut

Blazend:

Vavid hiv alvijh vijh voenuv uih

House:

Bonke hey bonke bonk bonke bonk

Dronken:

Lalielee lalalij loelalum

    • Rudy Kousbroek