Actie tegen droogte in Twente

ALMELO, 9 AUG. Voor een groot deel van Twente zijn gisteren extra maatregelen aangekondigd om de droogte aan te pakken. Zo zal het water uit Twentse kanalen worden overgebracht naar de droge gebieden en worden stuwen gebouwd om het regenwater langer vast te houden. Het waterschap Regge en Dinkel zal deze winter met de uitvoering van de plannen beginnen.

De lage waterstand heeft ertoe geleid dat voor het derde achtereenvolgende jaar in veel delen van de streek 's zomers een beregeningsverbod geldt. Daardoor groeit het maïs onvoldoende en moeten boeren veevoer voor de winter kopen. Dat jaagt hen op kosten. Een woordvoerder van het waterschap laat weten dat er voor deze zomer echter geen maatregelen meer te nemen zijn.

Directe oorzaak van het lage grondwaterpeil in Twente is de droogte in alle jaargetijden. De neerslag die er valt, stroomt snel weg als gevolg van de hoge ligging van de streek. Het is daarom ook moeilijk water uit andere delen van het land aan te voeren. Daarnaast zijn er in de afgelopen decennia voorzieningen getroffen om de afvoer van water uit Twente te versnellen met als doel wateroverlast tegen te gaan.

Voorzitter P. van Erkelens van het Waterschap Regge en Dinkel noemt dat 'ontwateringsbeleid' op zich begrijpelijk, maar er is volgens hem onvoldoende rekening mee gehouden dat er ook wel eens perioden van waterschaarste kunnen voorkomen.

De plannen waarmee deze winter word begonnen en waarvan de uitvoering “enkele jaren” zal duren, moeten dat probleem grotendeels oplossen. Door het nieuwe beleid stijgen de kosten van het waterbeheer wel sterk. “We houden rekening met tariefsverhogingen van 6 tot 7 procent”, aldus Van Erkelens.

Naast Twente heeft ook het waterschap De Drie Ambachten uit Terneuzen voor zijn beheersgebied midden-Zeeuws-Vlaanderen een beregeningsverbod afgekondigd. Aanleiding is de dreigende schaarste aan oppervlaktewater. Het verbod ging vanochtend om 09.00 uur in en geldt voor onbepaalde tijd.

Eerder stelde het waterschap al een verbod in tot het onttrekken van oppervlaktewater in het zuidelijk deel van zijn beheersgebied, maar de aanhoudende droogte zou een verbod voor het hele gebied noodzakelijk maken. Overtreding kan worden bestraft met een gevangenisstraf van ten hoogtste drie maanden of een boete van maximaal 25.000 gulden. (ANP)